ZERKOWITZ SAMUEL

A Óbudán és Nagykanizsán élõ Zerkowitz családok elsõ írásos bizonyitéka.

 

Samuel Zerkovitz, az óbudai Lajos utcai szülõi házban maradt legidõsebb testvér, akit az 1850-es összeírás említ elõször mint 44 éves családfõt, örökölte nagyapja Zerkowitz Jonathan foglalkozását, pipametszõ iparos és kereskedõ volt. Tudnunk kell, hogy a régi idõkben igen becsült foglalkozás volt a pipametszés. Egy-egy szép, mûvészi kivitelü tajtékpipáért 150-200 forintot is fizettek. A fõurak gyakran ajándékoztak egymásnak drágamívü pipákat. Sámuel a gyártáson kívül kereskedett is, mert így említi az összeírás. Felesége Regi Stern volt, 8 gyermekük született: Jakob 1836, Betti 1837, János(Jónás, Jonathan) 1840, Móricz 1842, Zsigmond 1845, Emilia 1847, Lázár 1849 és Miklós 1853-ban. A gyermekek közül Jacob és Lázár Bécsbe költözött, róluk nem maradt semmi hír az utókornak, Jónás az Eszter ág továbbvivõje, Móricz (Mór)-ról a francia ágat származtatjuk.

 

Bizonyítvány


Felkérésére a két testvérnek, kik közül az egyik Leo Zerkovitz Gros Canizsha-i (Nagykanizsai), a másik Sámuel Zerkovitz itteni lakos és hivatásra nézve pipakészítõ, az itteni zsidó egyházközség részérõl az a hites bizonyítvány lesz kiállítva, hogy anyjuk Pauline Zerkovitz született testvére volt Jónás Granernek, õ azonban dacára gyakori szorult helyzetének, amibe korai özvegysége jutatta, csak saját takarékosságának köszönheti, hogy gyermekeit gondozhatta /nevelhette/ anélkül, hogy nevezett bátyjától valaha is támogatásban részesült volna. A két Zerkovitz testvér igen derék dicséretre méltó férfi és családapa, akik megerõltetõ szorgalommal és takarékossággal is képesek ápoltjaiknak a napi megélhetését megszerezni. Ez a bizonyítvány a Zerkowitz testvérek igazolására lett kiállítva.

Óbuda, 1846. szeptember 7.

Egyházfõ és tanuk

 

(Magyarázat: Zerkowitz Eszter fia Sámuel és Eszter testvére Leopold valószinüleg azért iratták ezt a bizonyitványt, hogy , nagymamája illetve mamája született Pauline Graner halála miatt ami valamikor ezt megelőzően, de ebben az évben történt, annak testvére ne élhessen örökösödési igénnyel.A két testvér megjelölés jelen esetben nem pontos, pontosan egyik testvér és a másik testvér gyermeke kapcsolatot jelenti.)