Zerkovitz Jónás

és felesége,

porlódi Prinz Janka (Johanna).

 

A Prinz család, pontosabban Janka szülei szegedi származásúak voltak. Apja õsei az elsõ 18 család egyike volt aki betelepülhetett Szegedre, édesanyja Reiner Rozália tanár családból származott. Janka is ezt a hivatást választotta. Fiatal lányként Szegedről feljött Budapestre és az Operaház akkori igazgatójánál, Goldmark Károlynál végezte zenei tanulmányait. Diplomájával 1860 nyarán tért vissza Szegedre, elõbb egy négy osztályos iskolában tanított, majd 1872-ben az Oskola utcában a Korda–Dáni házban Nõnevelő Intézetet nyitott, amit különböző helyszinekkel közel 30 évig mûködtetett. Az intézet megnyitásárol a korabeli sajtó is hírt adott.

(SZEGEDI - HIRADÓ)

 

Prinz Janka Zerkovitz Jónással valószinû, hogy Pesti tartozkodása alatt ismerkedett meg. Házasságukból nyolc gyermek született, közülük hatan élték meg a felnőtt kort:

Erzsébet, Samu, Anna, Emil, Rudolf és Béla

a zenetanár édesanya gyermekeinek a legmagasabb szintû zenei képzést biztosította, de a fiúknál ragaszkodott, hogy hivatásként műszaki pályára menjenek. Emil, Rudolf és Béla a József Nádor Müszaki Egyetem elvégzése után mérnökként és újságíróként kezdte életpályáját, és az irodalommal (Emil) illetve a zenével (Rudolf és Béla) késõbb kerültek ujra kapcsolatba.

A házaspár 1904-ben öreg korára, az akkor már Pesten élõ gyermekeik után, Szegedrõl felköltözött Budapestre ahol az V. ker. Sas u 17-ben laktak.

Jónás, bár foglalkozását nézve fiatalabb éveiben kereskedelmi utazó késõbb textilgyáros volt, privát életében az irodalomhoz és az ujságíráshoz kötõdött. Sajnos az irodalmi munkáságából ezen a könyvön kivül mást nem találtam.