A családfa kutatásunk eredményeként a világ három kontinensén közel 900 Zerkowitz leszármazottról van tudomásunk és ezek adatai részben vagy egészében általunk ismertek. Ez a honlap azzal a céllal is készült, hogy kutatásunk eredményeként birtokunkba jutott, Moráviából származó, Európában élt vagy élö Zerkowitz családok és leszármazottaiknak az adataitra épülö családfát publikáljuk.

 

Írott dokumentumok alapján családfánkat LEOPOLD (Lobl) (Leib) KOHN-ZERKOWITZ -ig vezetjük vissza, aki WEISSKIRCHEN-ben (Moravia, Czech Republic) 1690 körül született és LEIPNIK-ben élt családjával, mint jelentös polgár élete végéig.

A Zerkow kezdetü családnevekkel kapcsolatos kutatások egyértelmü kapcsolatot jeleznek Zerkow városával. Arra is utalnak írásos bizonyítékok, hogy Morávia elött vagy párhuzamosan Krakko környékén pontosabban Zerkowice területén is éltek öseink. A Zerkow városhoz füzödö kapcsolat ennél régebbi, feltételezhetöen a XV.-dik század elejére vonatkozik.

 

Zerkowitz névre utaló városnevek

Lengyel neve
Német neve
Bezirk
Zerkow
Groß Sürchen
Wohlau
Zerkowek
Klein Sürchen
Wohlau
Zerkowice
Zirkowitz, Erlental O. S. (ab 1936)
Oppeln
Zerkowice
Sirgwitz
Löwenberg

 

 

vezetéknevünk eredetére vonatkozó kutatásaim

 Köszönettel tartozom Bobnak (Bob Handscom) és Juditnak (Dr. Zerkowitz Judit) akiknek döntö érdeme, hogy a családfakutatásunk eddig eljutott. Ugyancsak köszönettel tartozom azoknak a Zerkowitz családoknak és leszármazottaiknak, akik segítségével sikerült az adatokat pontosítani illetve a fotógalériákat és a dokumentum gyüjteményeket összeállítani.