A Zerkowitz Családnév eredetére irányuló kutatások a XVII. század elötti idöszakra, a Zerkowitz (Cohn-Zerkowitz) ösök lehetséges tartózkodási helyeként Zerkow városát feltételezik, amely a Lengyel Köztársaságban Poznania tartományban található. A kutatások alapján az is feltételezhetö, hogy a XVI. század közepétöl öseink elindúltak délnek és azt megelözöen, hogy Moraviáig jutottak, a Lengyel királyság területén több helyen, így Zerkowice környékén is éltek. Ez utóbbi tényt a családban az a szóhagyomány is megerösíti, miszerint Krakko környékén éltek egy darabig.

Poznania térképe 1900-ból

ZERKOW város

ZERKOWICE város

Az elsö írott dokumentumok az 1690-as évek elejéröl származnak, ekkor már Moraviában, pontosabban Mahr- Weisskirchenben (Hranice) és Lipnikben éltek öseink, utóbbiban egy 1760-ban keltezett dokumentum úgy említi Öket, mint akik régóta itt tartózkodnak.

Moravia térképe 1860-ból

WEISSKIRCHEN város

LIPNIK város