A Borbély család családnevében szereplõ "Décsi" elõtag helységnévre utal ahol a család korábban lakott. A Décs helységnév a hun õsökre vezethetõ vissza.

(A hun vezér Baján és Ilona házasságából 6 fiú és 4 leány született. Közülük hárman Bécs, Pécs és Décs születésüktõl kezdve avar tömény-tulajdonosok voltak. Décs, gyermekkorában a széki hunok Deésikéje, a hun törzsszövetség többi 15 törzsével arról tárgyalt, hogy lehetne felépíteni az új Égi birodalmat.)

A térképen Décs területileg egy Szarvashoz tartozó puszta, Békés megye szarvasi járásában.

A mai Szarvas területe közelítõleg 45127 kat. hold, amihez hozzá tartoznak a halász- telki, kákai, décsi puszták. A magyar történetírás alapján Décs 1216-ban már falu volt. A XVI. század közepérõl származó adatok alapján Halásztelek külön falu volt, 320 lakossal, lakosai számra nézve mindig meghaladták Szarvaséit, a XVII. században a kicsi szarvasi határt is a halásztelkiek bérelték, talán egész 1685-ig, amikor a falu elpusztult. Káka szintén külön falu volt, ámbár Halászteleknél kisebb, de Szarvasnál egy ideig jelentékenyebb. Karácsonyi 1563-ban a lakosai számát tekintve, amely 70 körül lehetett, még szintén nagyobb volt (ugyanekkor Szarvasé csak 65). Décs hatalmas falu volt, amelynek a lélekszáma ez idõtájt meghaladta a 800-at, akik nagy kiterjedésû határ jobbágyai voltak. Szarvas annyira be volt ékelve két nálánál hatalmasabb helység területe közé, hogy Markovicz Mátyás szerint a XVII. század elején területének a "templom utcától északra eso része a halásztelki pusztához, a déli rész a kákaihoz tartozott." Nem is annyira a határa, földjeinek nagysága, mint inkább a Körös mellett kedvezo helyen való fekvése s a Körösön már 1469-ben fennállott réve tették a XV. századi Szarvast annyira- amennyire értékes hellyé. A terület XV. sz.-ban a Maróthy-család birtoka volt; de a török hódoltság alatt elpusztult. Templomának tégláiból építették a törökök a gyulai és szarvasi fürdõket. 1798-ban Szarvas a Harruckern-örökösök tulajdonába jutott. Öcsöd, Gyoma és Endrod helységek és határaik, melyek külön-külön birtokrészt tettek ki, s amelyet a gr. Stockhammer-család birtokolt, 1815-ben után a Bolzáék örökölték. Pontosabban a gr. Batthány-családba való beházasodás folytán jutott birtokukba Bolzáéknak Szénás, Királyság, Kondoros, Décs és Halásztelek. E birtokok közül azonban Szénás és Királyság nemsokára elzálogosítás olytán a gr. Károlyi-családé lett.

A Borbély család õsei, a Tonsorisok feltételezhetõen a felvidékrõl települtek át és Décsen laktak.