Dr. Zerkowitz András

és

Rokszer Angéla

 

 

Andor /Bandi/ fiunk született 1900. évi november hó 18.-án.

Kedves fiam! Az amit életemben tanultam, tapasztaltam, velem együtt a sírba száll. Mindebbõl nektek mi hasznotok sem lesz. De ha megérted és megszívleled minden életkörülmények között szem elõtt tartod azt az életelvet, melyet minden tapasztalataim végeredményeként a férfiúnak jelmondatára szabok, úgy az én küzdelmeimnek és csalódásaimnak hasznát fogod látni. E jelmondat:

"Nihil rerum mortalium tam instabile ac fluxum est quam fama potentiae non sua vi nixa[e]. " (Tacitus: Annales)

Budapesten 1901. november 20.-án

Dr. Zerkowitz Imre és Dr. Zerkowitz Imréné szül Hirschfeld Helén

 


Zerkowitz Bandi Bácsinak egymás után volt két csöppnyi Fiat kocsija. A pestiek mondogatták: Praktikus, mert a villamosok között sem kell megállni, alattuk is elfér. Egy ilyen csodaautóval száguldottunk Siófokra. Az úton háziállatok sétálgattak, komótosan korzóztak. Mi szerencsére csak egy libát gázoltunk el. Jajveszékeltek a tulajdonosok, így, többes számban, mert Bandi bácsi több sajnálkozó vagy éppen dühösnek tûnõ és fenyegetõ mozdulatokkal felénk közeledõ tulajdonosnak /egyazon liba több tulajdonosának/ adott kárpótlási jegyet /abban az idõben pengõnek nevezték, pedig a papír bankó nem is pengett/. Azután magas póznán éktelenkedett egy kocsi az út közelében. Figyelmeztetésként. Pedig Bandi Bácsi betartotta az útviszonyoknak megfelelõ sebességet. Nem ez történt Arad és Temesvár között. Meg sem mertem szólalni miután Bandi Bácsi azt mondta: "Gabi kapaszkodjál és figyeld a sebességmérõt". l00 km/óra. Úgy éreztem, világcsúcs résztvevõje vagyok. Aradra visszatérve, a Színház és a Fehér Kereszt szálloda elõtt az úttest kellõs közepén megtorpant az autó, mint egy makacs szamár, a konflislovak legnagyobb megrökönyödésére. A tömeg perceken belül körülvett bennünket, de a csõdület ellenére ijedtség, rémület jelét sem tapasztaltam. Mustrálgatták a Vezetõt, a kocsit. "Kifogyott a benzin" volt az egyik diagnózis. "Á dehogy, besült a fék".

Bandi bácsival egyetemista koromban rendszeresen váltottunk levelet. Ezeket "nagybácsi" leveleknek neveztük. Közölte a medicina új felfedezéseit. Rendelõjében méterszámra sorakoztak a Lancet címû angol orvosi folyóirat kötetei. Bandi Bácsi dolgozott egy klinikán a Szigetországban. Akkor elsõsorban a sclerosis multplex érdekelte. Szenzációt jelentett egy újonnan kifejlesztett szérum. Bandi bácsi megírta, hogy felfedezték a B12 vitamint. Nem lesz többé fenyegetõ betegség a vészes vérszegénység. Vész, az lesz, szegénység is, mert ezek nem gyógyíthatók vitaminokkal. A tárgykörrel kapcsolatban küldött részletes cikket egy híres svájci orvosi folyóiratból. Ezáltal váltam, legalább is aznap, a messze környék legtájékozottabb emberévé. Önálló kötetként jelent meg Bandi bácsi átfogó tanulmánya egy nyílméregrõl /Curare/ melybõl. Gyógyszert fejlesztettek ki /TUBOKURARIN/. Jól fogott minden újdonság. Az egyetemi elõadásokon az általánosan elfogadott vagy legalább is, közismert tételek mellett újat is kell mondani a diákoknak, különben ceruzaheggyel követik a Jegyzet sorait. A Bandi Bácsi által küldött újdonságok hozzásegítettek ahhoz, hogy megálljam helyemet, úgy ahogy. 24 évesen adjunktus voltam, 28 évesen a kar dékánja. Bandi bácsi' rendszeres tanácsai, tájékoztatása, intelmei, fontos szerepet töltöttek be tevékenységemben.

Dr. Rácz Gábor

 

Bandi bácsi édesapja által közölt Zerkowitz forrásadatok és saját kutatása alapján rajzolta meg elõször a magyar Zerkowitz családfát. A család elbeszélések alapján vagy látta ezt vagy tudott róla, de csak most talált rá lánya Dr. Zerkowitz Judit és rendelkezésemre bocsátotta leveleivel és rajzával.

 

 

 

Bandi bácsi szakíróként is ismert volt, a magyar orvosi szaklapokon kívül külföldön, elsõsorban Németországban jelentek meg elõadásai és cikkei.

 

1969 Aug 9.-én társszerzõkkel megjelent cikke: (Zerkowitz A, Hoppe G, Bublitz G.)


"Studies of the effectivity of blood vessel-active drugs with 133Xe muscle clearance."

[Article in German]

 

1972 Jan 29-én megjelent Clinical Trial publikációja

"Clinical study on a new cardiac glycoside."

[Article in German]