Nagyváradi Napló                                           1937. augusztus 22.

 

Hegyaljai kaland a kísértetek vonatán

 

Vagy harminc kocsiból álló villamosvonaton ülök, mely kígyóvonalban metszi át az Arad-Hegyalját. Azt kellene írnom, hogy befutja ezt a szőlőgerezdektől terhes vidéket, de e szót legjobb szándékkal sem alkalmazhatom. Mert, bár jól tudom, hogy a szörnyű hosszú vonat valóban villamos, hiszen valamikor ott újságírósodtam születésénél, mikor egy Zerkovitz nevű úr volt az első vezérigazgatója, akiről akkoriban azt sugdosták, hogy öccse, a pesti Zerkovitz neve alatt, Ő írja a hulló faleveles slágereket és az Aranymadaras operetteket. Ennek dacára is tehetséges vasutas és szervező volt ez a Zerkovitz, aki napos békében megértette az akkor világhíres szöllővidék gazdáival, hogy minden állami beavatkozástól és bürokráciától mentes vasútra van szükség, mely összeköti például a vörösboros Ménest a sárgarizlinges Barackával. Így teremtődött akkor egy külön világnak külön vonatja, melynek utasai kivétel nélkül nem csak tegezték egymást, de atyafiságos viszonyban is voltak és a finom és kényelmes kupékban intézték el a földkerekség egyetlen eleven problémáját: a borászat gravitációját Amerikába, a peronospora elleni harcot, a zöldgálic hatását és az olasz bor konkurenciájának leverését. Idő volt bőven, mert a villamosvonat meghazudtolva büszke elnevezését, a ráérős idők méltóságteljes kényelmességével végezte pályafutását. Átlag minden két-három perc alatt megállott egy-egy újonnan épülő kolnánál. A trombitasípos vonatvezető szóbeli és levélbeli üzeneteket adott le. Komissiókat vállalt: vajas csomagokat és gyümölcskosarakat vett át és adott tovább.

 

Szóval, több mint negyedszázad után újból ezen a vonaton ülők. Teremtő Isten, mi minden történt azóta és valami megmagyarázhatatlan varázslat és csoda folytán itt ebben a koszorúban, semmi sem változott. Mert úgyszólván lépésnyire követik egymást a zöldleveles fürtöktől roskadozó hegyek, vagyis hát katonás glédában sorakoznak fel ezek a tőkék vársáncos kavicsutak között. A reggeli nap üvegszerűen átlátszóvá teszi a rózsaszínű és opálzöld bogyókat, melyekben még érik a nedv. Ahogyan a villamos sétálgat velünk, mint kedves útikalauz jönnek az állomások, a borbirodalom őrtornyai:  Magyarát, Ménes, Mokra, Paujis, Baracka, Györök. Diadalmi zászlók ezek, mint németnek a Rajna vidék, vagy a franciáknak a Champagne dombjai és hosszúnyakú palackjain a vignetták szívesen látott delikát vendégek a külföldi éttermek asztalain.

Nehéz és édes itt a levegő a muskotály szőlő és a mosolygós arcú őszibarack illatától. Kicsit megrészegülten, a régen látott táj szelíd bájától, vizsgálom a szemem előtt futó kolnákat. Itt egy villa a 80-90-es évek hegyes végű palatornyával, amott egy szélesölű barokk-épület, homlokán gazdájának megfakult nemesi címerével. Hol vannak már az öreg gazdák, a vén pincék, amik Ferenc József, a monarchia nagy ura járt erre 83-ban és a vendéglátás nagy tiszteletére a Dományak és Andrényiek mennyezetig érő száz akós hordókat kereszteltek el az ősz császár lányairól; Valéria, Gizella, Zsófia és évtizedeken át innen szállították az ajándék bort kizárólag a bécsi udvarnak. És esküszöm: mintha kísértetjárás volna, a kolna előtt megjelenik egy kilencven éves aggastyán Fehér császárszakállal, pontosan a Ferenc József alteregója. Csak színes vászonkabát van rajta és kutyafejű botjával kezében mosolyogva int a vonat ablakához valakinek:

- Hoztál öcsém pipadohányt?

 

Nem akartam hinni, amikor magyarázták, - igen ez a történelmi nevű megyei arisztokrata, amott ménesi villájában a szomszéd város utolsó magyar polgármestere, sőt kormánybiztosa. Néhány lépésre Kovaszincon a régi városi tanács főügyésze – a száz esztendő felé hajlik, - teljesen süket, de hajnalban kötözgeti a szőlőjét. Micsoda varázslatos és kápráztató játékai ezek a természetnek. Itt búvnak meg, galvanizálódnak, konzerválódnak ezek a nemes magyar urak, egy letűnt világ hadastyánjai, borpincékben, még nagyapáktól örökölt szőlőkben és kolnákban. Azt hittem, hogy rég a temetőben álmodják már a múltat és élnek.

Igen, élnek, itt egy külön világban, nem akarnak tudni semmit arról, ami a harminc kilométernyi távolságban eső városban történnek. Nem akarnak tudni kínai és japán háborúról, spanyol frontról, vallásvillongásokról, se Hitlerről vagy Mussoliniről. Semmiről. Csak reszkető lábakkal beássák magukat az ősi szőlő agyagos földjébe. Ez az utolsó menedék, az utolsó erőd, amit még föl nem adtak. A borpincék nyirkos falai között talán a velük egyidős ménesi aszú issza be magát a vérükbe s tartja bennük a lelket. Táncol a kapa kidagadt erű, fonnyadt kezükben és verdesik vele a földet kegyetlen szívós kétségbeeséssel. Nem eresztik maguktól a jusst, a gyümölcsfákat, tornyos petróleumlámpát a szobákban, Barabás rajzokat és megrepedt olajportrékat a falakon. Csak, ha rájuk borul a hegy, lefagynak majd a tőkék, kialszik a feketére szívott tajtékpipa, akkor csapódik be a pinceajtó örökre és eltemeti velük együtt egy világot, itt a Hegyalján…

Kísértetek vonatja ez itt, hol felém mosolyog egy jól táplált, szellemesen gúnyos papi arc. Prelátusi gallérjából kilátszik a lilás bélés. Delizsánsz-korabeli fekete, avult bőrönd a lábainál és két ötliteres demizson – üresen. Hamiskásan fikszíroz a termetes pap engem és a feleségemet is, majd nevetve harsog reám:

-          De kencegős lettél Sándor, nem akarsz rám ismerni…

Egykori iskolatársam. A radnai búcsúról szállott be a fülkémbe. Ott tartott misét ezreknek és ezreknek, akik ezen az augusztusi napon zarándokoltak a csodatevő búcsúhelyre, a radnai templomba az ország minden sarkából.

-          Jaj, ez az iskolatárs valóban.

A lilagalléros prelátus uram, a Szőke Bálint-gyerek. A Hegyalja családi pletykáiról beszél, mintha tegnap lett volna minden. És kiszáll Paulison, hogy megtöltse az üres demizsonokat. Lesegítem neki a szörnyű bárkakoffert és úgy nézek utána, míg csak tetemes alakja, kerek, jóságos feje, el nem tűnik a domboldalon…..

 

Már a végállomás felé közeledem a villamoson, amikor belép a főellenőr. Szikár magas gentleman. Pápaszemén keresztül megvizsgálja a szabadjegyemet és merően szúrós tekintettel néz reám. Aztán tovább megy. Egy negyedóra múlva visszajön, szemben leül és vizsgál, mint egy gyanús potyautast. Kényelmetlenül érzem magam.

Mit akar tőlem ez az ember. Hamarosan megtudtam. Odahajol hozzám és rejtelmesen egy nevet súg a fülembe. Meghökkentem,

-          Igen, én vagyok Földessy, a „zugsführer”.

Mi történik ma itten? Fantomok bukkannak fel?

-          Hát még emlékszik?

Valóban: három szimuláns önkéntes volt az aradi vár korházában. Egy megyei jegyző, Zih Karcsi, (most főszolgabíró a magyar Biharmegyében), aki sörösüvegekben itta a feketét, hogy erős szívdobogás miatt hajítsák ki. És csekélységem, a nyakigláb és vézna huszonegynéhány éves újságíró, aki két betegség miatt irtózott a békebeli katonáskodástól. Szerelmes voltam, és sóvárogtam az éjszakai kávéház után. Mind a két bajomban ez a szúrós tekintetű, főellenőrré vénült zugsführer segített. Mert civil ruhát hozott, leugrott velem a korház szeges kerítésén és éjfélig a menyasszonyom lakásán őrködött felettem, hajnalig pedig az újságíró kávéházban strázsált töméntelen csáják mellett, - míg visszasompolyogtunk a vári korházba.

Mellékesen mondom, hogy korcsmám van Aradon, - szemben a lutheránus templommal. Megértettem a szó jelentőségét. Ott leszek – fogadtam.

El is megyek. Megízlelem a borát jó zugsführeremnek, Földessynek.

Hátha ízétől - harminc esztendő után az Aradi vár szimuláns önkéntesének érzem magam...

 

Marót Sándor